Arose ile ilgili cümleler

Arose ile ilgili cümleler


This tradition arose in Tibet.

Bu gelenek Tibet'de ortaya çıkmıştır.

A cry arose from the room.

Odadan bir çığlık yükseldi.

The accident arose from a big mistake.

Kaza büyük bir hatadan ortaya çıktı.

Confusion arose from the written statement.

Yapılan yazılı açıklamada karışıklık ortaya çıktı.