İngilizce Yer yön tarifi konu anlatımı

İngilizce Yer yön tarifi konu anlatımı


 Genel İngilizce kapsamında, herhangi bir yerin yol ve yön tarifini basit şekli ve belirli kural/kalıpları ile öğrenmemizde fayda vardır. Karşımıza bir yabancı adres sormak için çıktığında, en azından sorulan soruyu anlayıp, ona verilebilecek cevapları öğrenmekte fayda vardır.

Aşağıda belli başlı simge kalıp ve kurallardan oluşan yer yön tarifi için sık kullanılan kelime/sözcük/kalıp ve cümleleri bulabilirsiniz.

Go left - Soldan gidin

Turn left  - Sola dönün

It’s on the left -  Solda kalıyor

Take a left  - Sola dönün

Take the first (turning) on the left - Soldaki ilk sapaktan girin

Go right - Sağdan gidin

Turn right - Sağa dönün

It’s on the right - Sağda kalıyor

Take a right  - Sağa dönün

Take the first (turning) on the right  - Sağdaki ilk sapaktan girin

Take the second on the right - Sağdaki ikinci yoldan sapın

Go ahead - Düz gidin

Go straight ahead -  Dümdüz gidin

Go straight on -  Düz devam edin

You’re going the wrong way  - Yanlış yoldan gidiyorsunuz

You are going in the wrong direction  - Yanlış yöne doğru gidiyorsunuz

It is this way - Bu yoldan

It’s that way - Şu yoldan

Take this road - Bu yoldan gidin

Go down there - Buradan aşağıya inin

Turn left at the crossroads - Kavşağa gelince sola dönün

Continue straight ahead for about two kilometres -  İki kilometre kadar düz devam edin

Continue past the post Office -  Postanenin önünden devam edin

You will see a bank on your right  - Sağınızda bir banka göreceksiniz

Keep going for another  -…… kadar daha devam edin

It’ll be on your left - Solunuzda olacak

It’ll be on your right  - Sağınızda olacak

It’ll be straight ahead of you -  Tam karşınıza çıkacak


Opposite, Between, In front of, Next to, Behind, On / At the corner, Beside, Near, Behind

Karşısında, Arasında, Önünde, Bitişiğinde, Arkasında,Köşede, Yanında, Yakınında, Arkasında

The pharmacy is opposite the bank. Eczane bankanın karşısında.

The pub is between the bookshop and the park. Bar kitapçı ile parkın arasında

The post office is on/at the corner. Postane köşede.

The library is in front of the park. Kütüphane parkın önünde.

The park is behind the hospital. Park hastanenin arkasında.

The hospital is next to the church. Hastane Kilisenin bitişiğinde.

The car park is beside the supermarket. Otopark süpermarketin yanında.

The café is near the restaurant. Kafe restorandın yakınında.

Car park Otopark

Crossroads Kavşak, dörtyol

Roundabout Dönel kavşak, göbek

Traffic lights Trafik ışıkları

The town centre Şehir merkezi

T-junction T kavşağı

Railway Demiryolu

Birkaç hazır cümle ile pekiştirelim.

Continue straight on past some traffic lights. Trafik işaretlerinden düz devam edin

At the second set of traffic lights, turn right. İkinci ışıktan sonra sağa dönün

Go over the roundabout and… Dönel kavşağa gir ve…

Take the second exit (at the roundabout) İkinci çıkıştan çık (dönel kavşaktaki)

Turn left at the T-junction. T kavşağında sola dönün

Go under the bridge. Köprünün altından geçin

Go over the bridge. Köprüden geçin

Go past the library. Kütüphaneyi geç

Go along the river. Nehir boyunca git

Go through the park. Parkın içinden geç

Go towards the mosque. Camiye doğru git

Go up the hill. Tepeye çık

Go down the hill. Tepeden in

Cross Lale Street. Lale sokağını geç (karşıdan karşıya)

Follow  Gazi Street for 300 metres. Gazi caddesinde 300 metre git

Follow Sultan Mehmet Street until you get to the bank. Sultan Mehmet caddesinde bankayı görünceye kadar git