İngilizce to be am is are konu anlatımı

İngilizce to be am is are konu anlatımı


 Bu dersimizde "TO BE"  yapısını işleyeceğiz. Etrafımızdaki nesneleri nitelemek, özelliklerini, yerlerini, konumlarını belirtmek istediğimizde kullanacağımız temel fiildir. Bu cümleler bir hareket  bildiren cümleler değil durum bildiren cümlelerdir.  Buna çok dikkat etmemiz gerekir. Yani, geliyorum, gidiyorum, yapıyorum vs gibi hareket bildirmez, Onun adı Birol’dur, Arabanın rengi mavidir, cümlelerindeki gibi nitelik nicelik ve durum bildirir.

Bir cümle kurarken her zaman bir fiil'e ihtiyaç duyarız. İçinde fiil bulunmayan hiçbir yapı cümle değildir.
"Birol şişmandır" veya "Yağmur güzeldir" gibi cümlelerde ilk bakışta bir yüklem görülemez. Bunlar Türkçe dilbilgisinde isim ve sıfat fiiller olarak geçer. Ancak İngilizce'de isim ve sıfat fiil diye yapılar yoktur.İşte isim ve sıfat cümleleri kurarken bu boşluğu  biz, olmak (to be - am is are) fiili ile doldururuz.

To be + sıfat

Birol is handsome (birol yakışıklıdır)

To be + isim

Birol is a Teacher (Birol bir öğretmendir)

TO BE yardımcı fiillerinin zamirlere göre dağılımını bir tabloda içinde inceleyelim.

Yazılış

Kısaltma 

I am (Ben)

I'm

You are (Sen)

You're

He is (O, erkek)

He's

She is (O, kadın)

She's

It is (O, cansız, hayvan)

It's

We are (Biz)

We're

They are (Onlar)

They're

OLUMLU CÜMLE YAPISI

İngilizce dil yapısında cümle kurma işlemi, ÖZNE + FİİL + NESNE sıralamasıyla kurulur. Eğer cümlede var ise YER+ ZAMAN elemanlarıda yer alır.

She is my mother.

O benim annemdir

They are teachers.

Onlar Öğretmenlerdir.

Birol is a teacher.

Birol bir Öğretmendir.

Zeynep is at home.

Zeynep evdedir

I am 35 years old.

Ben 35 yaşındayım.

Birol car’s color is blue

Birol’un arabasının rengi mavi/dir.

Gördüğünüz gibi, tüm cümlelerimizde, birilerinin veya bir şeylerin tanımını yaptık. Hareket yok, sadece nitelik, nicelik ve tanım var.

OLUMSUZ CÜMLE YAPISI

Olumsuz yaparken ise yardımcı fiilden sonra 'not' getirilir. Bu kalıp İngilizce'nin bütün zamanlarında aynıdır.

She is not (It isn't) my mother.

O benim annemdir değildir.

They are not (aren't) teachers.

Onlar Öğretmen değiller.

Birol is not (It isn't) a teacher.

Birol bir Öğretmen değildir.

Zeynep is not (It isn't) at home.

Zeynep evde değildir.

SORU CÜMLE YAPISI

Cümleleri soru haline getirmek için, yardımcı fiili cümlenin başına getiririz.              

Is she my mother? 

O benim Annemmidir?

Are his shoes dirty? 

Ayakkabıları kirli mi?

Is Birol tired? 

Birol yorgun mu/mudur?

Are shops closed?

Mağazalar kapalı mı/mıdır?

Is Eylül at home? 

Eylül evde mi/midir?

Hareket bildiren ve durum bildiren cümlelerin oluşturulmasını iyi anlarsak, dili öğrenme sürecine hızlı ve etkili bir şekilde girer ve çalışmalarımızın sonucunda iyi neticeler alırız.