İngilizce Tarihler Konu Anlatımı

İngilizce Tarihler Konu Anlatımı


Bu dersimizde İngilizce tarihlerin söyleniş şekillerini ve kurallarını işleyeceğiz. Türkçemizden çok farklı bir yöntem ile tarihler söylenir. Önce biraz karmaşık ve zor gibi gelsede, sistemin içine dahil oldukça, aslında çok basit olduğunu göreceksiniz..
 Şimdi ilk kural ile başlayalım.Tarihleri yazarken 2000 yılından önce ve sonra olarak iki farklı okuma çeşidi vardır. 2000 yılından önce sayının tamamının okunması karışıklığa neden olacağından, yıllar ikili kısıma ayrılarak okunur.

1910 = 19-10 = nineteen ten

1412 = 14-12 = fourteen twelve

 

2000 yılından 2010 yılına kadar ise normal bir şekilde devam eder. Ancak 2010 yılından itibaren yine ikili kısımlara ayırarak okumamız daha doğru olacaktır.

 

2001 = two thousand one

2016 = 20-16 = twenty sixteen

 

Yüzyılların Okunuşu

Yüzyılları belirtirken yine tarihlerde olduğu gibi ordinal numbers yani sıra sayılarından faydalanırız.

 

16. yüzyıl = The 16th century = the sixteenth century

 20. yüzyıl= The 20th centrury = the twentieth century

 

AD ve BC Kalıplarının Kullanımı

İngilizce tarihlerde bu tarz kullanımlara sıkça rastlıyoruz. Bu ifadelerin kullanım amacı ise oldukça basittir.

 

AD = Anno Domini = İsa’dan Sonra

BC = Before Christ = İsa’dan Önce

Anlamlarını taşımaktadır. Bu ifade kullanırken AD ve BC kalıplarının her zaman belirtilen yıllardan sonra yazılması gerekir.

 

920 BC = İsa’dan önce 920 yılı

1100 AD = İsa’dan sonra 1100 yıl

İngiliz ve Amerikan İngilizcesinde yazım farklılıkları vardır.

 

İngiliz İngilizcesi

day/month/year

4.1.2015

4th of May 2015

Amerikan İngilizcesi

month/day/year

4.1.2015

1st of April 2015

 

2000 ile 2010 yılları arasında İngilizce tarihlerin okunuşunda farklılıklar olduğunu belirtmiştik. Ancak bu farklılıklar Amerikan İngilizcesi ve İngiliz İngilizcesi arasında da değişiklik gösterir.

 

Amerikan İngilizcesi

in 2001

in two thousand one

İngiliz İngilizcesi

in 2001

in two thousand and one


Tarih yazımı sırasında Amerikan İngilizcesi ve İngiliz İngilizcesi arasında ek kullanımında da bazı farklılıklar söz konusudur.

Amerikan İngilizcesi

11th April 1998

(on) April eleventh, nineteen ninety eight

İngiliz İngilizcesi

11th April 1998

(on) April the eleventh, nineteen ninety eight

(on) the eleventh of April, nineteen ninety eight

 

ÖNEMLİ NOT:

Bu kısımda dikkat edilmesi gereken husus, tarihler İngiliz İngilizcesi olarak ifade edilirken ‘’the’’ eki yalnızca yazım sırasında kullanılır. Tarihi okurken ‘’the’’ okunmaz.


İngiliz İngilizcesi ile tarih yazımında on ve in kullanımları tarihlerin kullanışlarına göre farklılıklar gösterir. Eğer gün ay ve yıl olarak tarih yazımı gerçekleştiyse ayın başında ‘’on’’ kullanılırken; eğer sadece ay ve yıl olarak tarih belirtilmişse ayın başına ‘’in’’ eki kullanılmalıdır.

 

11/04/2001

on April the eleventh, two thousand and one

04/2001

in April, two thousand and one