İngilizce Possessive of İsmin iyelik hali Konu Anlatımı

İngilizce Possessive of İsmin iyelik hali Konu Anlatımı


Bu dersimizde, İngilizce Possesive’ Aitlik ve Sahiplik konusunun ‘Of’ yapısını işleyeceğiz. Cümlelerimizde aitlik veya sahiplik belirtirken, cansız nesneler ve soyut şeyler için genellikle of yapısını kullanılırız. Of ile yapılan tamlamalarda, önce ait olan şey söylenir.

The name of the street. Caddenin ismi.

The smell of unwashed clothes. Yıkanmamış giysilerin kokusu.

The roof of the house. Evin çatısı.

İnsanların bulunduğu yer ve organizasyon isimleri için ’s  yapısı kullanıldığı gibi of  yapısıda kullanılabilir.

Turkey’s population /  The population of Turkey

Türkiye’nin nüfusu

The club’s rules / The rules of the club

Kulübün kuralları

The world’s problems / The problems of the world

Dünyanın sorunları

Front, bottom, top gibi ifadelerle her zaman of ifadesi kullanılır.

The botom of the ocean. Okyanusun dibinde.