İngilizce Object Pronouns Konu Anlatımı

İngilizce Object Pronouns Konu Anlatımı


 Bu dersimizde, Object Pronouns yani Nesne zamirleri konusunu işleyeceğiz. Nesne zamirleri cümlede nesne durumundaki ismin yerini alırlar. Aşağıdaki tabloları inceleyiniz.

Me

Beni/Bana

You

Seni/Sana

Him

Onu/Ona

Her

Onu/Ona

It

Onu/Ona

Us

Bizi/Bize

You

Sizi/Size

Them

Onları/Onlara

Kullanım alanları:

Object pronouns (nesne şahıs zamirleri) cümlede fiillerin ve edatların  nesnesi olarak kullanılır.

Verb+ Object Pronoun– Fill  + Nesne Zamiri

Zeynep is my sister. I like her very much.

Mary benim kız kardeşim. Onu çok severim.

Where’s Birol? I can’t see him here.

Birol nerede? Onu burada göremiyorum.

I saw you in Istanbul

Seni İstanbul’da gördüm

The film was boring. I didn’t like it.

Film sıkıcıydı. Onu sevmedim

Proposition + Object Pronoun – Edat + Nesne Zamiri

These are my books. What do you think about of them?

Bunlar benim kitaplarım. Onlar hakkında ne düşünüyorsun?

Eylül is late. I’m angry with her.

Eylül geç kaldı. Ona kızgınım.

You must come with us.

Bizimle gelmelisin.

Look at me.

Bana bak

Your uncle is right. Listen to him.

Amacan haklı. Onu dinle.

Cümlede tek başına ve sıfatlardan sonra da nesne zamirleri kullanılır.

‘Who is happy?’ ‘Me.’

Kim mutlu? Ben.

Happy her.

Ne mutlu ona.