İngilizce Cümle Yapısı

İngilizce Cümle Yapısı


Bu dersimizde İngilizceye giriş konumuz olan, Word Order, Yani İngilizce cümle yapısını işleyeceğiz. Türkçe ve İngilizce dillerinde cümle kurulumu farklı yapılardadır. Dili öğrenirken ve öğrenme sürecinde, eğer bu farkı iyi anlar ve temeli bunun üstüne kurarsak, İngilizce dilini, gramer, okuma,konuşma,dinleme ve diğer tüm alanlarda etkili bir şekilde öğrenmiş oluruz.

 İngilizcede bir cümle en basit şekli ile iki unsurdan oluşur.

 Özne      +   Fiil

(Subject) +  (Verb)

Dilimiz'de  çoğu zaman fiilin sonuna bir "kişi eki" olarak özne eklenebildiği için kullanılmasına gerek kalmıyor.

 (Ben) okudum.

 (Sen) nasılsın ?

Ancak İngilizce'de böyle birşey - çok sınırlı da olsa bazı konuşma durumları dışında - söz konusu değil.

(I) came.

How are (you) ?

 Türkçe ve İngilizce basit cümle yapıları, cümlede sadece özne ve fiil söz konusu olduğunda bir farklılık göstermez ve çevirilerimizde sorun yaşamayız.


ÖZNE (SUBJECT) + FİİL (VERB)

       Birol                        geldi.

       Birol                       came

 

Ancak cümleye nesne eklendiği zaman, Türkçe ile İngilizce dili arasında sözcük dizimi bakımından büyük bir fark ortaya çıkar.

 

  Birol          reads          a book.

 Subject      Verb          Object

  Birol            okur         bir kitap

İngilizce cümle kurarken Türkçe cümle mantığı ile düşünürsek hata yaparız. Zaten İngilizce konuşurken ve yazarken yaptığımız hataların hemen hemen hepsi, Türkçe cümle yapısını İngilizceye uygulamaya çalıştığımız içindir.

Yani şu şekilde,

Birol              a book            reads.

Subject         Object           Verb

Birol               bir kitap         okur

Türkçe cümle mantığı ile İngilizce cümle kurduk ve hataya düştük.

Şimdi iki dil arasındaki cümle kurma yapısını inceleyelim.

TÜRKÇE CÜMLE YAPISI

 

 Ali           kızına     öğretti.

ÖZNE     NESNE     FİİL

 

İNGİLİZCE CÜMLE YAPISI

 

 Ali               öğretti        kızına.

ÖZNE          FİİL            NESNE

Şimdi bir kaç saniye durun ve üstteki cümlelerin anlamlarını ve İngilizce Türkçe sözcük sıralamasını iyice algılayın.

Harikasınız, iki dil arasındaki cümle yapısının farklılığını anladığımıza göre, şimdi iki dilin en basit haliyle cümle yapılarını bir görelim.

Türkçe basit cümle yapısı :   ÖZNE + NESNE + FİİL

İngilizce basit cümle yapısı:  ÖZNE + FİİL + NESNE

 İngiliz dilinde bir kaç konu hariç, cümle yapısıhep bu şekildedir. Yani. ÖZNE + FİİL  +  NESNE  +  BELİRTEÇ   +  YER    +   ZAMAN.

Peki hangi durumlarda cümle yapısı değişir, hemen bunları kısaca bir görelim.

1-    Imperatives (Emir Cümleleri) ile kurulan cümlelerde.

2-    Frequency Adverbs (Sıklık Zarfları) ile kurulan cümlelerde.

3-    Inversion (Devrik Yapı) ile kurulan cümlelerde.

Bu cümle düzenini/sırasını bozan yapıların açıklamalı detaylarını video dersimizde anlattım. Dersin sonundaki karekod uygulamasını kullanarak, dersin videosunu erişebilirsiniz.

Şimdi konumuza devam edelim.

İngilizce cümlede ögelerin/cümle elemanlarının sıralaması aşağıdaki gibidir.

ÖZNE + FİİL  +  NESNE  +  BELİRTEÇ   +  YER    +   ZAMAN

Kim        Ne yaptı         Neyi            Nasıl         Nerede      Ne zaman

Belirteç, yer, zaman eğer cümlede var ise bu şekilde sıralanır. Cümlenin bir özne ve fiilden de oluşabileceğini unutmamak lazım.