Future in The Past Tense

Future in The Past Tense


Bu dersimizde Future in The Past Tense konusunu işleyeceğiz. Türkçe konuşurken çaktı cekti gibi olmamış işleri ifade ederken kullandığımız yapı İngilizce’de Future in The Past Tense diye geçer ve bu zaman diliminde ifade edilirler.

Formül : [was/were + going to + VERB1]

I knew you were going to go to the party.

Partiye gideceğini biliyordum.

I knew you were not going to go to the party.

 

Partiye gitmeyeceğini biliyordum.

 

I was going to tell him, but he didn't give me a chance.

 

Ona anlatacaktım ama bana o fırsatı vermedi.

 

I thought we were going to eat out tonight.

 

Bu gece dışarıda yemek yiyeceğimizi sanıyordum.

 

She was going to come next year, but now it will take longer.

 

Gelecek yıl gelecekti, ama şimdi daha uzun sürecek.