Autocad polar array komutu

Autocad polar array komutu


 "Array" komutunun kullanımını ve ne işe yaradığını anlatacağım. Kısaca göz atarsak; Array komutu çizdiğimiz objeleri  bir veya birkaç vektörü simetrik şekilde, bizim belirteceğimiz mesafelerde ve sayıda çoğaltacaktır. Örnek olarak aşağıdaki çizim ile başlayalım;


Command: Array diyelim veya "ar"
Yukarıda bir dikdörtgen obje çizilmiş olsun 1cm X 3cm . Bu dikdörtgeni 20 cm yatayda ve 20 cm düşeyde aralıklarla 4 adet yapmak istiyoruz. Bunun için önce cursor yardımı ile dikdörtgenimizi seçili hale getirip, komut satırına “array” komutunu yazalım.
Ardından da yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi bir ekran belirecektir. Bu ekranda
Rows: Düşey eksende seçtiğimiz çizimin kaç adet olması gerektiği
Columns: Yatay eksende seçtiğimiz çizimin kaç adet olması gerektiği
Row offset: Düşeydeki aralık
Column offset: Yataydaki aralık
Olmak üzere bu parametreleri girmemizi isteyecektir. Burada
Angle of array: ise yanındaki tuşa bastığımızda bu aralıkları iki nokta belirtmek sureti ile belirlememizi sağlayacaktır. Örneğimizde 20 düşey ve 20 yatay mesafe olarak belirlediğimiz için kutucuğu yukarıdaki şekilde düzenliyoruz.Ardından OK tuşuna bastığımızda;

Gördüğünüz gibi belirttiğimiz mesafede çoğaltma işlemi gerçekleşti. Az önceki ekranda bulunan polar array kutucuğuna bastığımızda aşağıdaki ekran belirecektir;


Şekilden de anlayacağınız üzere bu da bize polar şekilde yani çembersel bir eksende çoğaltma işlemi için kullanılacaktır.
Center point kısmında ister x-y koordinat düzlemlerini girerek bu çemberin merkezini belirtelim veya yanındaki kutucuğa basarak cursor yardımı ile merkezi belirleyelim. Ardından da total numbers of items kısmından kaç adet çoğaltılmış olacağını girdiğimizde kalan kısım angle of fill olacak. Buradan da kaç derecelik bir yayda çoğaltma işlemi gerçekleşecek bunu belirliyoruz Örn 180 yaptığımızda bir çemberin yarım yayı kısmında veya 360 seçtiğimizde tüm çevreye eşit şekilde çoğaltma işlemi gerçekleşecektir.
İlerleyen derslerde bu konuya daha ayrıntılı şekilde değinilecektir. Temel olarak özellikler ve kullanımı bu şekildedir.
Array komutunun kısayolu olan “ar” komutunu kullanarak array komutunu aktif hale getirebiliriz.