Autocad A4 ekranı oluşturma

Autocad A4 ekranı oluşturma


Bilindiği gibi, AutoCAD çizimlerinde ölçek kullanılmaz. Çizimlergerçek boyutlar kullanılarak geliştirilir ve ölçek, çıktı sırasında belirlenir. Bunun için File menüsünde Plot… komutu kullanılmaktadır. Bu durumda ekrana Plot ileti kutusu gelir, Şekil 1. Bu ileti kutusunun Plot Settings sekmesinde bulunan Plot scale bölümü altında bulunan, mm ve units kutucuklarındaki değerler uygun biçimde düzenlenerek istenen ölçekte çıktı alınması sağlanır. Şekildeki örnekte, çizimin her 10 biriminin çıkışta 1 mm olarak görünmesi sağlanmıştır, yani 1=10 bağıntısı kullanılmıştır. Kullanıcı tarafından seçilebilen çeşitli birimlere (m, cm veya mm) ve ölçeklere (1/100, 1/50 veya 1/20) karşı gelen Plot scale bağıntıları Tablo 1’de gösterilmiştir

Yazı yüksekliği (Text height) Uygulamada, çıktılardaki yazıların belirli yüksekliklerde olmaları istenir. Bunu elde etmek için de,
çizimde belirli yazı yüksekliği (text height) değerleri kullanmak gerekmektedir. Bu değerler, kullanıcı tarafından seçilen birimlere ve ölçeklere bağlıdır. Örnek olarak, çıktıda h=3 mm yazı yüksekliği elde etmek için, çizimde kullanılması gereken Text height değerleri Tablo 2’de gösterilmiştir.
Kullanıcı tarafından seçilen birimlere ve çıktı ölçeklerine bağlı olarak, bazı durumlarda, çıktı sonuçları istenilen nitelikte olmayabilir. Çıktıları uygun hale getirmek için, bazı AutoCAD komutlarında ve sistem değişkenlerinde, belirli değerlerin kullanılması gerekmektedir. Bu komut ve değişkenler aşağıda sıra ile açıklanmıştır.
Tarama ölçeği (Hatch scale) Tarama yapmak için kullanılan Hatch komutu çalıştırıldığında ekrana Boundary Hatch and Fill ileti kutusu gelmektedir, Şekil 2.