Apostil Şerhi Nedir Ve Nereden Alınır

Apostil Şerhi Nedir Ve Nereden Alınır

  Nedir?

 Apostil (Apostile) bir ülkede düzenlenen belgenin başka bir ülkede de geçerlilik kazanmasını ve yasal olarak kullanılabilmesini sağlayan bir onay işlemidir. Apostil kuralları 5 Ekim 1961 yılında Lahey Anlaşması’nda belirlenmiştir. Bu anlaşmanın amacı sözleşmede yer alan taraf ülkelerin herhangi birinden alınan resmî belgelerin; prosedürler, bürokratik veya diplomatik mercilerle uğraşmaya gerek kalmadan anlaşmada yer alan diğer ülkelerde de kullanılabilmesini sağlamaktır. “Apostil nereden alınır?” veya “Apostil işlemleri nerede yapılır?” gibi sorulara bir cevap maiyetinde ise: belgenin apostil işleminin, belgenin düzenlendiği ülkede yaptırılması gerektiği söylenebilir.

Nereden Alınır?

Türkiye’de apostil nerede yaptırılır ve apostil şerhi veren makamlar nelerdir? Eğer Türkiye’de apostil tasdiki almak istiyorsanız kaymakamlığa başvurabilirsiniz. Bazı ülkelerde apostil tasdiki valilik makamından, adli belgeler için ise ağır ceza mahkemeleri başkanlıklarından sağlanabilir. Ağır ceza mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde Adliye Encümeni veya Adalet Komisyonu Başkanlıkları’nda apostil işlemleri gerçekleştirilebilir.

Bir belgeye apostil şerhi uygulanmadan önce yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilip daha sonra ise yeminli tercümanın yemin zaptının bulunduğu noterde onaylatılması gerekmektedir.

Hangi Belgeler İçin  Apostil Şerhi Gerekiyor?

Cumhuriyet savcılıkları, mahkeme katipleri, mahkeme icra daireleri dahil olmak üzere yargı mercileri veya mensubu memurlar tarafından düzenlenen belgelere apostil işlemi uygulanmak zorundadır.

Noterlikten temin edilmiş belgelere de apostil işlemi uygulanması gerekmektedir.

Direkt olarak ticaret veya gümrük işlemleri ile ilgili belgeler, diplomatik ve konsolosluk belgeleri ile birlikte nüfus kayıt örneği, diploma, doğum ve ölüm belgeleri de apostil işlemi uygulanması gereken belgeler sınıfına girmektedir.

Nüfus kayıt örneğinin yurt dışındaki geçerliliğini sağlamak için yeminli tercümanlar ile nüfus kayıt örneği yeminli tercümesi yapıldıktan sonra orijinal belge ile tercüman kişinin imzası noter tarafından onaylanmalıdır. Bu aşamada noterin imzası ve mührü eklenerek nüfus kayıt belgenizin Türkiye Cumhuriyeti tarafından onaylandığı belgelenmiş olmaktadır. Daha sonra kaymakamlık ya da valilik, imza ve mührünün gerçek olduğunu onaylamaktadır.

Apostilli diploma belgesi için orijinal belgenizi alarak yeminli bir tercüme bürosu veya yeminli bir tercümana gidip, belgeyi ibraz edeceği ülkenin diline tercümesi yaptırılır. Diploma belgesi tercümesi için, noter tarafından tercüme bürosunun ya da tercümanın yemin zaptı olduğu tasdiklenir. Noterde onaylanan bu tercüme illerde valiliğe, ilçelerde kaymakamlığa (noterin bulunduğu il ve ilçedeki) götürülerek apostil onayı yapılır. Artık bu diploma diğer bir ülkeye sunulabilir durumdadır.

Apostil Süresi Ne Kadardır?

Apostil şerhi bulunan belgenin belirli bir geçerlilik süresi yoktur. Fakat apostil mührü bulunan belgenin bir geçerlilik süresi varsa, belgenin geçerlilik süresi sona erdiğinde apostil işlemi de geçersiz olmuş olur. Aynı zamanda nüfus kayıt örneklerine yapılan apostil işleminin ise altı ay geçerliliği bulunmaktadır.