Imitate ile ilgili cümleler

Imitate ile ilgili cümleler


The children tried to imitate their teacher.
Çocuklar öğretmenlerini taklit etmeye çalıştılar.

He can imitate the rest of the family.
Ailenin geri kalanını taklit edebilir.

Don't try to imitate me.
Beni taklit etmeye çalışma.

A parrot can imitate human speech.
Bir papağan insan konuşmasını taklit edebilir.

Boys often imitate their sports heroes.
Erkek çocuklar sık sık spor kahramanlarını taklit ederler.

Just imitate what he does.
Sadece onun yaptığını taklit et.

Birol can imitate the singer to a hair.
Birol şarkıcıyı tam olarak taklit edebilir.

Birol can imitate that singer perfectly.
Birol o şarkıcıyı mükemmel şekilde taklit edebilir.