İngilizce Alfabe

İngilizce Alfabe


İngilizce alfabe 21’i sessiz ve 5’i sesli harfi olmak üzere 26 harften oluşur ve bunlarla çıkarılabilecek 44 farklı ses türü vardır.

İngilizce harflerin seslendirilmesi ile, kelimelerin içinde harf seslendirmesi farklı olabilir. Bunların ayrımını ve farklılıklarını zaman ile dinleyerek ve okuyarak edinebilirsiniz.

Türkçemizde olmayıp, İngiliz alfabesinde olan harfler: W, X, Q
Türkçemizde olup, İngiliz alfabesinde olmayan harfler:
Ç, Ş, Ğ, Ü, Ö, İ

 İngilizce alfabede küçük harflerde “ı” yoktur, “i” vardır. Ayrıca, İngilizce’de büyük “İ” yoktur. “İ”nin büyük yazılışı daima “I”dır.

BÜYÜK HARF

KÜÇÜK HARF

TÜRKÇE OKUNUŞU

A

a

ey

B

b

bi

C

c

si

D

d

di

E

e

i

F

f

ef

G

g

ci

H

h

eyc

I

i

ay

J

j

cey

K

k

key

L

l

el

M

m

em

N

n

en

O

o

P

p

pi

Q

q

küuğ

R

r

ar

S

s

es

T

t

ti

U

u

yu

V

v

vi

W

w

dabilyu

X

x

eks

Y

y

vay

Z

z

zet