Best Looking Girl in Town - Kasabadaki En Güzel Kız

Best Looking Girl in Town - Kasabadaki En Güzel Kız


Best Looking Girl in Town
Thyra Samter Winslow(İngilizce)
Kasabadaki En Güzel Kız
Thyra Samter Winslow(Türkçe)
From the time she was thirteen Rilla Mabry had
been ashamed of her appearance. It was then
that she started growing taller than the other girls. She
was also awkward as well as tall and she was too thin.
By the time she was twenty she was fully
convinced that her appearance was really something
terrible . All of the other girls seemed little and cute and
attractive. No matter what Rilla wore it seemed wrong.
She was much too tall to wear tailored clothes. And thin
dresses hung around her loosely.
All of the girls and boys in the group liked Rilla.
She was a fine girl – if you could forget the way she
looked. Even her hair was wrong-rather stringy- but she
had a pleasant and attractive face.
In spite of her looks Rilla had a boy friend. He was
Patrick Redding and his father kept a grocery store. Pat
wasn’t any great price –but then you couldn’t expect Rilla,
with her looks to do any better. People feel that Rilla
ought to be satisfied. Pat was a nice looking boy, and he
shouldn’t be considered unimportant.
Rilla didn’t consider Pat unimportant. She was
grateful to him for being nice to her. She was as pleasant
and as friendly as she could be. As a matter of fact she
liked Patrick a lot. He was fun to be with. She would have
been perfectly satisfied except for the fact that she was in
love with Shane Tennant. All of which did her little good –
for Shane was the price of the town. Shane’s father was
a banker – and rich.
On üç yaşından beri Rilla Mabry görünüşünden
utanıyordu. Bu yaştan sonra diğer kızlardan
daha uzun olmaya başladı. Aynı zamanda beceriksiz, çok
ince ve oldukça uzundu.
Yirmi yaşına geldiğinde görünüşünün korkunç
olduğuna tamamen ikna olmuştu. Diğer kızların hepsi kısa,
sevimli ve çekiciydi. Rilla ne giyse, kötü görünüyordu. Çok
uzun olduğundan hazır elbiseler tam anlamıyla üzerinde
asılı şekilde duruyordu.
Gruptaki bütün kızlar ve erkekler Rilla’yı
seviyordu. İyi bir kızdı,eğer görünüşüne kulak asmazsanız.
Çok ince olduğu için saçı bile kötü görünüyordu, fakat çok
hoş ve çekici bir yüzü vardı.
Görünüşüne rağmen Rilla’nın bir erkek arkadaşı
vardı. O Patrick Redding’ti ve babasının bir bakkalı vardı.
Pat fazla etmezdi, fakat bakışlarıyla Rilla’dan da fazla
birşey bekleyemezdiniz. İnsanlar Rilla’nın tatmin olması
gerektiğini düşünürlerdi. Pat iyi görünüşlü bir çocuktu ve
önemsiz olduğu düşünülmemeliydi.
Rilla Pat’in önemsiz olduğunu düşünmüyordu.
Kendisine iyi davrandığı için o da ona karşı saygılıydı.
Elinden geldiğince ona hoş ve arkadaşça davranıyordu.
Aslında Pat’i çok seviyordu. Onunla birlikte olmak
eğlenceliydi. Shane Tannent’a aşık olmasaydı çok
memnun olabilirdi. Bunun faydası yoktu zira Shane
kasabanın gözdesiydi. Shane’in babası bankacıydı ve
zengindi.
His mother was the social leader of the town. Shane was
well much taller than Rilla- and handsome besides.
Pat went into the grocery business with her father.
Shane went into the bank. That’s the way sons do in
small towns unless they have definite ideals about law or
one of the other professions. Rilla didn’t do anything. Her
parents have just enough money so she didn’t have to
work. She went to parties with Patrick- and admired for
Shane from a distance. The towns people felt that she
would marry with Pat, that he’d take over his father’s
grocery store, and that they’d settle down.
That might have happened if it hadn’t been for
Leslie Durant. Leslie Durant was – and still is-a well
known magazine illustrator. And he came to Morrisville to
visit an aunt. And he was taken an anywhere to all of the
parties , of course. He was the social lion of the season.
He stayed in town only for few days – but that was long
enough for a lot to happen.
He saw Rilla Mabry. Rilla was standing near the
door and she was looking at Shane Tennant. She never
knew her face how much showed what she was thinking
about. No one else noticed- but Durant being knew,
understood the situation. He saw Rilla standing not quite
straight because she didn’t feel quite as tall that way, in a
badly fitted dress and her hair not quite smooth- and he
saw Shane, perfectly dressed, self confident, good
looking. And then Pat came to ask Rilla for the dance.
Annesi kasabanın sosyal lideriydi. Buna ilaveten Shane
Rilla’dan daha uzun ve üstelik yakışıklıydı da.
Pat babasıyla beraber bakkal işine girdi. Shane
bankaya girdi. Eğer Hukuk veya diğer meslekler hakkında
idealleri yoksa erkek çocukların kasabada baş vurduğu yol
buydu. Rilla birşey yapmadı. Onun anne ve babasının
yeterince parası vardı ve o çalışmak zorunda değildi.
Patrick’le beraber partilere gitti ve Shane’e uzaktan
hayranlık duydu. Kasaba halkı onun Pat ile evleneceğini,
babasının bakkalını devralacağını ve kasabaya
yerleşeceklerini zannediyordu.
Eğer Leslie Durant olmasaydı bu beklentiler
gerçekleşebilirdi. Leslie Durant geçmişte ve halen tanınmış
birgazete ressamıydı. Halasını ziyaret için Morisville’ye
geldi ve tabiki partilerin olduğu her yere götürüldü.
Sezonun en sosyal insanıydı. Kasabada yalnızca bir kaç
gün kalmasına rağmen bu süre birçok şeyin gerçekleşmesi
için yeterliydi
Rilla Mabry’i gördü. Rilla kapının yanında duruyor
ve Shane Tennant’a bakıyordu. Ne düşündüğünü yüzünün
ne kadar gösterdiğini hiçbir zaman bilmiyordu. Daha önce
hiçkimse bunu farketmemişti, ama yeni olduğu için Durant
durumu anlamıştı. Üzerinde kötü duran bir elbise ve
düzgün olmayan saçlarıyla uzun görünmemek için eğik
duran Rilla’yı gördü. Sonra Shane’igördü, mükemmel
giyinmiş, kendine güvenir ve yakışıklı. Ve sonra Pat
Rilla’ya dans teklif etmek için yanına geldi.


On the second day of his visit Durant made his
remarkable statement. He told anyone who would listen
to him that Rilla Mabry was by far the best looking girl in
town. One of the best looking girl he’d ever seen.
Rilla never had a compliment about her looks
before. She had always been shy, self conscious, and
often unhappy about her appearance. And now the first
authority in beauty who had ever been in town claimed
that she was the price.
When Durant, himself told her what he thought of
her she was filled with confusion. She managed finally to
thank him. And later, very shyly , she went up to him.
“I do wish that you would tell me how can look
better,“ she said.
“That’s not really my particular kind of work, “ he
told her, “ but may be if we get together …..”
They got together the next morning. Durant came to
Rilla’s house. And with Rilla’s mother acting as helper,
they did things to Rilla and to Rilla’s clothes. Durant
made her stand up straight . and he rearranged her hair.
And he told her what was wrong with the clothes she
wore.
That night there was a dance for Durant- his last
evening in town. And, as he had thought when he started
things, Rilla was, for the first time in her life, the center of
attention. Toward the end of the evening Durant had the
satisfaction of seeing Shane Tennant dancing very
attentively with Rilla, Shane Tenant whom Rilla had
looked at with longing eyes – and who had paid any
attention to her.
Ziyaretinin ikinci gününde Durant dikkat çekici
sözlerini söyledi. Onu dinleyen herkese Rilla’nın kasabada
gördüğü en güzel kız olduğunu söyledi. Hayatında gördüğü
en güzel kızlardan biri diye söyledi.
Rilla daha önce bakışları hakkında hiç iltifat
almamıştı. Her zaman utangaç, kendi halinde ve genellikle
görünüşünden mutsuzdu. Ve şimdi güzellik konusunda ilk
otorite olan ve kasabaya ilk defa gelen birisi onun
kasabanın gözdesi olduğunu söylüyordu.
Durant onun hakkında ne düşündüğünü
anlattığında kafası karıştı. Sonunda teşekkür etmeyi
başarabildi. Ve daha sonra utangaç bir şekilde ona gitti.
“Bana nasıl daha güzel görünebileceğimi
anlatabileceğinizi umuyorum” dedi.
“Bu gerçekten benim uzmanlık alanım değil” dedi
ona “ Fakat belki beraber olabilirsek…”
Ertesi sabah buluştular.
Durant Rilla’ın evine geldi. Rilla’nın annesinin yardımı ile
Rilla ve elbiseleri üzerinde düzeltmeler yaptılar. Durant
ona dik durmasını gösterdi. Ve saçlarını tekrar düzenledi.
Ve giydiği elbiselerde neyin hatalı olduğunu anlattı.
O gece Durrant için dans vardı.Kasabadaki son gecesiydi.
Ve Durant düşündüklerini yapmaya başlarken Rilla
hayatında ilk defa ilgi odağıydı. Gecenin sonlarına doğru
Durant, Rilla’nın özlemle baktığı ve ona dikkat bile
etmeyen Shane Tannent’ın Rilla ile nazikçe dans edişini
görmenin mutluluğunu yaşıyordu.

Durant went back to his home and his work in
New York and forgot about the whole thing. Years
passed. And then, just the other day, this happened:
Durant was lunching alone at a restaurant when
an attractive, tall woman, past her first youth, came up to
him.
“ You don’t remember me ?” she said.
Durant didn’t remember her.
“ I am Rilla tenant – I was Rilla Mabry when you
knew me. You came to my home town and – and rather
made my life over. Remember now ?”
“Of course I do “ said Durant. “ I remember very
well. It was my one attempt at changing the destiny of
another person. “
“You did a wonderful job.“ said Rilla. There was a
strange note in her voice which he didn’t understand.
“You married the boy you were in love with. I see.
His name was Tannent wasn’t it ?”
“Why, yes” said Rilla. “ But how did you remember
the name ? And how did you know I was in love with
him?”
“I am good at remembering names. And I saw you
looking at him. Simplicity itself! And to think that I was the
cause!
“Yes you were” said Rilla.“ It was very funny when
you look back on it. There I was going with Patrick
Redding, and in love with Shane, and terribly unhappy
and awkward. And you came down and said I was a
beauty- so automatically I became a beauty. And the
boys all wanted to go out with me. And I married Shane.”
Durant Newyork’a evine ve işine geri döndü ve herşeyi
unuttu. Yıllar geçti. Ve evvelsigün bu gerçekleşti:
Durant bir restoranda tek başına öğle yemeği
yerken uzun boylu, çekici ve orta yaşlı bir hanım ona doğru
gelip durdu. “Beni hatırlamıyorsun değil mi?”dedi.
Durant onu hatırlamamıştı.
“Ben rilla Tannent. Siz beni tanıdığınız zaman ben
Rilla Mabry idim. Sen benim kasabama geldin ve hayatımı
değiştirdin. Şimdi hatırladın mı? “
“Elbette hatırladım.” dedi Durant. “Çok iyi
hatırlıyorum .Bu başka birinin hayatını değiştirmek için
gösterdiğim bir çabaydı.”
“Çok iyi bir iş yaptın”dedi Rilla. Sesinde onun hiç
anlamadığı bir ton vardı.
“Anladım, aşık olduğun çocukla evlendin. Adı
Tennant’tı değil mi? “
“ Evet “ dedi Rilla “Fakat onun adını nasıl
hatırlıyorsunuz? Ve benim ona aşık olduğumu nasıl
anladınız?
“İsimleri hatırlamakta çok iyiyimdir. Ve seni ona
bakarken gördüm. Çok kolaydı. Benim sebep olduğumu
niye düşündün?
“Evet sendin “ dedi Rilla. “ Tekrar ana dönüp
baktığında çok komikti. Ben orada Pat Redding ile
çıkıyordum ama Shane Tennant’a aşıktım ve çok
mutsuzdum. Sonra sen geldin ve bana güzelsin dedin ve ben
güzel oldum. Ve bütün erkekler benimle çıkmak istedi. Ve
ben Shane ile evlendim.

“Wonderful “ said Durant. And he smiled happily. “
How are you getting along , now ? “
“That is the difficult part. “ said Rilla. “ You
shouldn’t have asked. “
“Shane and I got married. And it didn’t get along
very well though I was awfully happy in the beginning.
The Tennant lost all of their money in a bank failure- and
my family had its money in the Tennant bank by that
time, so our money went, too. Then Shane fell in love
with a chorus girl. I got a divorce of course. I’ve been
teaching in a girls’ school for the past three years. “
“ That’s too bad!” said Durant. “ But maybe that
was better than marrying that other boy whom you didn’t
love.”
“ May be,” said Rilla. “You can never tell. Love goes …
Patrick Redding took his father’s grocery store and
married the cutest girl in town. They have three children
and are very happy. And, oh , yes he became quite
ambitious and started a chain of grocery store. Now he is
the richest and most important man in town”
“Çok güzel “dedi Durant ve mutlu şekilde gülümsedi. “Ya
şimdi ne yapıyorsun?”
“Bu zor tarafı “ dedi Rilla. “Sormamalıydın.
“Shane ve ben evlendik fakat fazla uzun sürmedi, ilk
zamanlar çok mutluydum. Bir bankanın batması ile
Tennantlar bütün paralarını kaybettiler. Ve benim ailemde
o zamanlar parasını Tennant Bankası’nda saklıyordu, ve
bizim paramızda uçtu. Sonra Shane bir koro kızına aşık
oldu. Boşandım, elbette. Son üç yıldır kızlar okulunda
öğretmenlik yapıyorum.
“Bu çok kötü” dedi Durant. “Fakat belkide bu
sevmediğin diğer çocukla evlenmekten daha iyidir.”
“ Belki” dedi Rilla. “Hiç bir zaman anlatamassın.
Aşk geçici… Patrick Redding babasının bakkalını aldı ve
kasabanın en şirin kızıyla evlendi. Üç çocukları var ve çok
mutlular. Çok hırslandı ve bir bakkallar zincirine sahip
oldu. Şimdi kasabanın en zengin ve saygın adamı. ”