Complain about ile ilgili cümleler

Complain about ile ilgili cümleler
He's always complaining that nobody listens to him.
Her zaman kimsenin onu dinlememesinden yakınıyor/şikayet ediyor.

People often complain about expensiveness.
İnsanlar genelde pahalılık şikayet eder.

There's nothing to complain about.
Şikayet edecek bir şey yok.

She has nothing to complain about.
Şikayet edecek bir şeyi yok.

They have nothing to complain about.
Şikayet edecek bir şeyleri yok.

You should have nothing to complain about.
Şikayet edecek bir şeyin olmamalı.