Banknote ile ilgili cümleler

Banknote ile ilgili cümleler10 years ago everyone was using the old banknotes and coins.
10 yıl önce herkes eski banknot ve madeni paraları kullanıyordu.

a 100TL banknote 
100TL kâğıt para