Train ile ilgili cümleler

Train ile ilgili cümleler


A train journey

Bir tren yolculuğu

We could go by train.

Trenle gidebilirdik.

You'll have to catch/get the next train.

Bir sonraki trene yetişmen gerekecek.

Fiil olarak Train = eğitmek, öğretmek

We are training all our staff in how to use the new computer system.

Tüm personelimizi yeni bilgisayar sisteminin nasıl kullanılacağı konusunda eğitiyoruz.

The aid workers trained local people to give the injections.

Yardım görevlileri yerel halkı enjeksiyon (iğne yapma) yapmaları için eğitti.