Interesting ile ilgili cümleler

Interesting ile ilgili cümleler

interesting - ilginç, ilgi çekici/çeken

An interesting person.
İlginç bir insan.

An interesting debate.
İlginç bir tartışma.

The museum was really interesting.
Müze gerçekten ilginçti.

It'll be interesting to see what John's sister thinks of his new girlfriend.
John'un kız kardeşinin yeni kız arkadaşı hakkında ne düşündüğünü görmek ilginç olacak.

It's interesting that the story wasn't published.
Hikayenin yayınlanmaması ilginçti.

It's a really interesting question.
Gerçekten ilginç bir soru.

It will be very interesting to see what they will say about it.
Bu konuda ne söyleyeceklerini görmek çok ilginç olacak.