Destroy ile ilgili cümleler

Destroy ile ilgili cümleler


destroy- tahrip etmek, yıkmak, yok etmek, yerle bir etmek

Many works of art were destroyed in the fire. 

Yangında birçok sanat eseri tahrip oldu.

The soldiers' mission was to destroy the bridge.

Askerlerin görevi köprüyü yıkmaktı.

He has been determined to destroy her.

Onu yok etmeye kararlıdır.