Content ile ilgili cümleler

Content ile ilgili cümlelerContent - içerik, kapsam, tatmin, memnun, razı

The content of the article was controversial.

Makalenin içeriği tartışmalıydı.

Most soft drinks have a high sugar content.

Alkolsüz içeceklerin çoğu yüksek şeker içeriğine sahiptir.

Online content providers.

Çevrimiçi içerik sağlayıcılar.

Birol had to be content with third place.

Birol üçüncülükle yetinmek zorunda kaldı.

Nothing would content her.

Onu hiçbir şey tatmin edemezdi.