Banka hesap ve özetlerinin çevirisi ECAA Ankara Anlaşması

Banka hesap ve özetlerinin çevirisi ECAA Ankara AnlaşmasıThe applicant must provide evidence of available funds. This will usually include 6 months of original bank statements, or less if the source of the funds is clearly shown. You may request a translation from the applicant of bank statements that are not in English as necessary.

Başvuru sahibi mevcut fonların kanıtını sağlamalıdır.  Bu genellikle 6 aylık orijinal banka tablolarını içerecek şekilde olmalıdır, veya  en azından fonların kaynağı açıkça gösterilecek şekilde olmalıdır. Başvurandan gerektiği şekilde İngilizce olmayan banka hesap özetleri için çeviri talebinde bulunabilirsiniz.

Page 61 of 99 Published for Home Office staff on 16 March 2018 
Madde başlığı : 'Bank statements showing funds required to invest'


Danışman olarak benim tavsiyem, Bankadan İngilizcesini isteyiniz. 2015 BDK kararı ile Bankalara İngilizce belge/yazı verme zorunluluğu getirildi. 

Çeviren ve Hazırlayan
Birol Çakır
Eğitmen  & Danışman & Çevirmen