Tell ile ilgili cümleler

Tell ile ilgili cümleler


tell -  söylemek, demek, anlatmak

I can't tell the difference between margarine and butter.
Margarin ve tereyağı arasındaki farkı anlatamam.

He told me about his new school.
Bana yeni okulundan bahsetti.

Birol told me that the play didn't start until 9 o'clock.
Birol bana oyunun saat 9'a kadar başlamadığını söyledi.

Can you tell me what time the next bus leaves?
Bir sonraki otobüsün ne zaman kalktığını söyleyebilir misin?

Tell me the story again.
Bana hikayeyi tekrar anlat.

Tell him to go away.
Ona gitmesini söyle.