ingilizce yön tarifi cümleleri

ingilizce yön tarifi cümleleri

script async="" src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">
Directions İngilizce Yer, yön tarifleri
Language for asking directions İngilizce Yol sorma
Can you tell me the way to X? X nerede söyler misiniz?
Do you know how to get to X? X’e nasıl gidilir biliyor musunuz?
How can I get to X? / How do I get to X? X’e nasıl giderim?
Excuse me, could you tell me how to get to X? Pardon, X’e nasıl gidileceğini söyleyebilir misiniz?
Excuse me, do you know where X is? Af edersiniz, X nerede biliyor musunuz?
Can you please tell me how can I get to X? X’e nasıl gidebilirim söyler misiniz?
Where is the nearest X? En yakın X nerede?
I’m trying get to X Do you know where it is?X’e gitmeye çalışıyorum, neresi olduğunu biliyor musunuz?
What’s the best way to get to X? X’e ulaşmak için en iyi yol hangisi?
Where is X can you tell me please? X’in nerede olduğunu söyleyebilir misiniz lütfen?
I’m looking for X. X’i arıyorum,
Are we on the right road for X?                X’e gitmek için doğru yolda mıyız?
Is this the right way for X? X’e giden yol bu mu?
Do you have a map? Haritan(ız) var mı?
Can you show me that on the map? Bunu haritada gösterebilir misin?
How far is it? Ne kadar uzakta?
How far is it to …? X ne kadar uzakta?
How far is it to … from here? X’e buradan ne kadar sürer?
Is it far? Uzak mı?
Is it a long way?               Uzakta mı?

Language for giving directions

İngilizce Yol tarif etme

Go left Soldan gidin
Turn left Sola dönün
It’s on the left Solda kalıyor
Take a left Sola dönün
Take the first (turning) on the left Soldaki ilk sapaktan girin

Go right Sağdan gidin
Turn right Sağa dönün
It’s on the right Sağda kalıyor
Take a right Sağa dönün
Take the first (turning) on the right Sağdaki ilk sapaktan girin
Take the second on the right Sağdaki ikinci yoldan sapın

Go ahead Düz gidin
Go straight ahead Dümdüz gidin
Go straight on Düz devam edin

You’re going the wrong way Yanlış yoldan gidiyorsunuz
You are going in the wrong direction Yanlış yöne doğru gidiyorsunuz
It is this way Bu yoldan
It’s that way Şu yoldan
Take this road Bu yoldan gidin
Go down there Buradan aşağıya inin
Turn left at the crossroads Kavşağa gelince sola dönün
Continue straight ahead for about two kilometres İki kilometre kadar düz devam edin
Continue past the post office Postanenin önünden devam edin
You will see a bank on your right Sağınızda bir banka göreceksiniz
Keep going for another …… kadar daha devam edin
It’ll be on your left Solunuzda olacak
It’ll be on your right Sağınızda olacak
It’ll be straight ahead of you Tam karşınıza çıkacak
100 yards 100 yarda yaklaşık 91.44 metre
Half mile Yarım mil yaklaşık 804 metre
One mile Bir mil yaklaşık 1.6 kilometre

Opposite, Between, In front of, Next to, Behind, On / At the corner, Beside, Near, Behind

Karşısında, Arasında, Önünde, Bitişiğinde, Arkasında,

Köşede, Yanında, Yakınında, Arkasında

The pharmacy is opposite the bank. Eczane bankanın karşısında.
The pub is between the bookshop and the park. Bar kitapçı ile parkın arasında
The post office is on/at the corner. Postane köşede.
The library is in front of the park. Kütüphane parkın önünde.
The park is behind the hospital. Park hastanenin arkasında.
The hospital is next to the church. Hastane Kilisenin bitişiğinde.
The car park is beside the supermarket. Otopark süpermarketin yanında.
The café is near the restaurant. Kafe restorandın yakınında.

Other words and phrases

İngilizce yer ve yön tarifleriyle ilgili diğer kelime ve kullanımlar

Car park / Parking lot Otopark
Crossroads Kavşak, dörtyol
Roundabout Dönel kavşak, göbek
Traffic lights Trafik ışıkları
The town centre Şehir merkezi
T-junction T kavşağı
Railway Demiryolu

İngilizce yer ve yön tarifleriyle ilgili cümleler

Follow the signs for X X işaretlerini takip edin
Continue straight on past some traffic lights Trafik işaretlerinden düz devam edin
At the second set of traffic lights, turn right İkinci ışıktan sonra sağa dönün
Go over the roundabout and… Dönel kavşağa gir ve…
Take the second exit (at the roundabout) İkinci çıkıştan çık (dönel kavşaktaki)
Turn left at the T-junction T kavşağında sola dönün
Go under the bridge Köprünün altından geçin
Go over the bridge Köprüden geçin
Go past the library. Kütüphaneyi geç
Go along the river. Nehir boyunca git
Go through the park. Parkın içinden geç
Go towards the mosque. Camiye doğru git
Go up the hill. Tepeye çık
Go down the hill. Tepeden in
Cross Lale Street. Lale sokağını geç (karşıdan karşıya)
Follow X Street for 300 metres. X caddesinde 300 metre git
Follow X Street until you get to the bank. X caddesinde bankayı görünceye kadar git