İngilizce özne zamirleri örnek cümleler

İngilizce özne zamirleri örnek cümleler


I am a teacher.
Ben bir öğretmenim.
I live in Paris.
Ben pariste yaşarım.
You are learner.
Sen öğrenicisin.
You speak english fluently.
Sen İngilizceyi akıcı konuşursun.
He is Burak.
O, Burak.
He is a mechanical engineer.
O, makine mühendisi.
She is a secretary.
O, bir sekreter.
She lives with her family.
O ailesiyle yaşıyor.
It is hot.
O, çok sıcak.
Its name is Birol
Onun adı Birol
We are students.
Biz öğrenciyiz.
We attend the university.
Biz üniversiteye devam ediyoruz.
You come late.
Siz geç kaldınız.
You must be here at 9 .
siz saat 9da burada olmalısınız.
They live near here.
Onlar buraya yakın yaşıyorlar.
They must be doctors.
Onlar doktor olmalılar.