İngilizce nesne zamirleri örnek cümleler

İngilizce nesne zamirleri örnek cümleler


He gave the letter to me.
Mektubu bana verdi.
They called me.
Onlar bana seslendi.
They were waiting for you.
Onlar seni bekliyorlardı.
He was going out with you.
Seninle dışarı çkacaktı.
I gave money to him.
Ona para verdim.
She visited him.
O kız onu ziyaret etti.
They were playing with her.
Onunla oyun oynuyorlardı.
Ayşe was singing song with her.
Onunla şarkı söylüyordu.
He was knocking it.
Onu tekmeliyordu.
The baby was playing with it.
Bebek onunla oynuyordu.
They visited us.
Onlar bizi ziyaret etti.
He brought flowers to us.
Bize çiçek getirdi.
They were waiting for you.
Onlar sizi bekliyorlar.
He was announcing you.
O sizi çağırıyordu.
Ali and Ayşe invited them to the party.
Ali ve Ayşe onları partiye davet etti.
Their teacher gae them their report card.
Öğretmenleri onlara karnelerini verdi.