Punish ile ilgili cümleler

Punish ile ilgili cümleler

punish - cezalandırmak, ceza vermek
verb - fiil
okunuşu -ˈpʌnɪʃ

They must be severely punished for these crimes.
Bu suçlar için ağır bir şekilde cezalandırılmalıdırlar.

Don't punish Birol for that. 
Birol'u bu yüzden cezalandırma.