Honour ile ilgili cümleler

Honour ile ilgili cümleler
honour - şeref, haysiyet, onur
noun - isim
okunuşu - ˈɒnər

The soldiers fought for the honour of their country.
Askerler ülkelerinin onuru içim savaştılar.

It's an honour to be English Teacher.
İngilizce öğretmeni olmak bir onurdur.

I had the great honour of meeting the President.
Başkanla tanışmaktan büyük onur duydum.