Learn ile ilgili cümleler

Learn ile ilgili cümleler

learn - öğrenmek, haber almak
irregular verb - düzensiz fiil (past tense and past participle learned,  learnt  lɜːnt)
okunuşu - lɜːn

I learned Russian at school.
Ruscayı okulda öğrendim.

She's learned a lot about computers in the last three months.
Son üç ayda bilgisayarlarla ilgili çok şey öğrendi.