Law ile ilgili cümleler

Law ile ilgili cümleler


law - yasa, kanun, hukuk
noun- isim
okunuşu - lɔː/ 

You're breaking the law.
Yasayı çiğniyorsun. 

They were taken to court for breaking the law.
Yasayı çiğnedikleri için mahkemeye çıkarıldılar.

It's against the law.
Bu kanuna aykırı.

What he said was law.
Dediği yasaldı.

a law school/firm
bir hukuk fakültesi / firması