Guide ile ilgili cümleler

Guide ile ilgili cümleler

guide - turist rehberi, rehber kitapçık, el kitabı, kılavuz, örnek, model
noun - isim
okunuşu - ɡaɪd


a tour guide
bir tur rehberi 

a user's guide
bir kullanım kılavuzu

Parents use this report as a guide.
Ebeveynler bu raporu bir rehber olarak kullanmaktadır.