Deserve ile ilgili cümleler

Deserve ile ilgili cümleler
deserve -  haketmek, layık olmak
verb - fiil
okunuşu - dɪˈzɜːv

You deserve the prize.
Ödülü hak ediyorsun. 

They don't deserve to die.
Ölmeyi hak etmiyorlar. 

You deserve to succeed.
Başarılı olmayı hak ediyorsun.

I deserve it.

Ben bunu hak ediyorum.