Declare ile ilgili cümleler

Declare ile ilgili cümleler


declare - duyurmak, beyan etmek, ilan etmek

to declare war
savaş ilan etmek

Scientists have declared that this meat is safe to eat.
Bilim adamları bu etin yemek için güvenli olduğunu beyan ettiler.

Do you have anything to declare?
Beyan etmek istediğiniz herhangi bir şey var mı?

If you have something to declare, customs officers will tell you the duty payable.
Beyan edeceğiniz bir şey varsa, gümrük memurları size ödenmesi gereken vergiyi söyleyecektir.