Relation ile ilgili cümleler

Relation ile ilgili cümleler


 relation - ilgi, ilişki, bağ, münasebet, akraba

noun - isim
okunuşu - rɪˈleɪʃən

The relation between smoking and lung cancer.
Sigara ve akciğer kanseri arasındaki ilişki.

He is no relation to me.
O benimle akraba değil.

She has some relation to that group.
Onun bu grupla bir ilişkisi var.