Quality ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Quality ile ilgili cümleler

quality - kalite, nitelik, vasıf, vasıf, özellik, kişilik, nitelik, huy

good/high quality
iyi / yüksek kalite

poor/low quality
Düşük / kötü kalite

The air quality in this area is terrible.
Bu alandaki hava kalitesi korkunç.

All we are asking for is a decent quality of life.
Tek istediğimiz, iyi bir/tatmin edici yaşam kalitesi.

The spokeswoman says a quality control system is being developed for next year.
Sözcü, gelecek yıl için bir kalite kontrol sisteminin geliştirildiğini söyledi.

leadership qualities.
liderlik nitelikleri.