Operation ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Operation ile ilgili cümleler

operation - ameliyat, şirket, işletme, eylem, faaliyet
noun - isim
okunuşu -ˌɒpərˈeɪʃən

a heart/lung operation
kalp / akciğer operasyonu

He decided to have the operation.

Ameliyat edilmeye/olmaya karar verdi.

a large commercial operation
büyük bir ticari operasyon

a military/peacekeeping operation
askeri / barışı koruma operasyonu