İngiltere öğrenci vizesi ~ birolcakir.net

İngiltere öğrenci vizesi


İngiltere Öğrenci Vizesi, Birleşik Krallığa, dil eğitimi, lisans ve yüksek lisans eğitimi almak üzere gidecek olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını yakından ilgilendiren bir vize türüdür. İngiltere öğrenci vizesi 2 farklı şekilde hazırlanmıştır.
İngiltere öğrenci vizesinin ilk bölümünü Student Visitor Visa oluştururken, bu vize İngiltere ziyaretçi öğrenci vizesidir. İngiltere Student Visitor Visa,  İngiltere’de dil eğitimi almak üzere düzenlenmiş bir öğrenci vizesi türü olurken, İngilizce düzeyi şartı aranmamaktadır. İngiltere ziyaretçi öğrenci vizesi 11 ay ve 6 ay olarak verilmektedir. İngiltere Student Visitor Visa ile İngiltere’de çalışma imkânı bulunmamakta ve vize süresinin son ermesinin ardından bu vize türünün İngiltere’den de uzatılma imkânı bulunmamaktadır. İngiltere öğrenci ziyaretçi vize süresinin uzatılmak istenilmesi halinde ise Türkiye’den yeni bir başvuruda bulunulması gerekecektir.
İngiltere öğrenci vizesinin 2. Bölümünü ise uzun dönem İngiltere öğrenci vizesi kategorisi olan Tier 4 General Student Visa oluşturmaktadır. İngiltere Tier 4 General Student Visa için orta düzeyde (intermediate) İngilizce koşulu bulunurken uluslararası geçerli bir sınav sonuç belgesi ile intermediate seviyesindeki İngilizceniz kanıtlanmalıdır. İngiltere uzun süreli öğrenci vizesi ile İngiltere’ye dil eğitimi almak üzere giden kişilere çalışma izni verilmemektedir. Foundation lisans veya yüksek lisansa giden öğrenciler ise haftada 20 saati geçmeme ön koşulu ile yarı zamanlı (part-time) çalışma imkânından yararlanabileceklerdir. İngiltere uzun süreli öğrenci vizesi süresinin son ermesinin ardından İngiltere’den işlem yaparak uzatabilirsiniz.

İngiltere öğrenci vizesi işlemleri için son 10 yıl içerisinde alınmış ve seyahat sonrası en az 6 ay geçerliliği bulunan pasaportlar ile başvurularda bulunulmalıdır.
İngiltere öğrenci vize işlemleri için doldurulacak olan İngiltere öğrenci vize başvuru formu online olarak doldurulmalıdır.
İngiltere Öğrenci Vizesi için gerekli evrak listesi
➤ Vize Başvuru Formu
 Pasaport
 Okuldan kabul mektubu
 Ailesinin veya kendisinin maddi durum belgeleri
 İngilizce eğitimi alındığına dair belgeler
 Askerlik durumu belgesi
 Öğrenciler için İngilizce tercümeli öğrenci belgesi
➤ Öğrenci olmayanlar için son mezun olduğu okuldan diploma veya İngilizce tercümeli çıkış belgesi
 Evlilik cüzdanı fotokopisi (Evliler için)
 Tapu ve araç ruhsat fotokopisi
 Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 Seyahat sağlık sigortası

İngiltere Uzatmalı Öğrenci Vizesi Evrakları 
 Vize Başvuru Formu
 Pasaport
 Okuldan öğrenime kabul teyidi
 Öğrenci belgesi veya diploma, transcript
 Banka hesap cüzdanı
 Vukuatlı nüfus kayıt örneği ve İngilizce tercümesi
 Seyahat sağlık sigortası 
 İngilizce seviyenizi belirtir sınav sonuç belgesi