Effect ile ilgili cümleler

Effect ile ilgili cümleler
effect - etki, sonuç, değişim, tepki

The accident had a huge effect on her life.
Kaza hayatında büyük bir etki yaptı/etkisi var.

The anaesthetic takes effect in about ten minutes.
Anestezi yaklaşık on dakika içinde etkisini gösterir.

We don't know the long-term effects of this drug.
Bu ilacın uzun vadeli etkilerini bilmiyoruz.

in effect - gerçekte, aslında, doğrusu

This means, in effect, that the plan has been scrapped.
Bu aslında planın rafa kaldırıldığı anlamına geliyor.

into effect - yürürlüğe girmek, kullanılmaya başlamak

New food safety rules come into effect on Monday.
Yeni gıda güvenliği kuralları Pazartesi günü yürürlüğe giriyor.