Wise ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Wise ile ilgili cümleler

wise - akıllı
adjective sıfat
okunuşu - waɪz

I think we've made a wise choice.
Bence akıllıca bir seçim yaptık.

Not all men are wise.
İnsanların hepsi akıllı değildir.

She seems kind and wise
Kibar ve akıllı görünüyor

You're very wise.
Çok akıllısın.

A wise precaution.
Akıllıca bir önlem

A wise man would not say such a thing.
Akıllı bir adam böyle bir şey söylemezdi.