Wander ile ilgili cümleler

Wander ile ilgili cümleler


wander - gezinip durmak, boş boş dolaşmak, amaçsızca gezinmek, yürüyerek uzaklaşmak, ayrılmak, terketmek

They wandered aimlessly around the town.

Kasaba etrafında amaçsızca dolaştılar.

Don't wander from the subject.

Konudan uzaklaşmayın.

He was here a moment ago - he must have wandered off.

Biraz önce buradaydı - dolaşıp gitmiş olmalı.

Please don't wander off again.

Lütfen bir daha başıboş dolaşmayın.