Then ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Then ile ilgili cümleler

then sonra, ondan sonra, daha sonra, ardından, o zaman, o vakit,böylece, böylelikle, o zaman, o takdirde
adverb - zarf
okunuşu-  ðen

Call me tomorrow - I'll have time to speak then.
Beni yarın ara - Konuşacak zamanım o zaman olacak
.
Birol and I were at school together, but I haven't seen him since then.
Birol ve ben okulda birlikteydik, ancak o zamandan beri onu görmedim.

She trained as a teacher and then became a lawyer.
Bir öğretmen olarak eğitim aldı ve ardından avukat oldu.

Let me finish my drink, then we'll go.
İçkimi bitirmeme izin ver, sonra gideriz.


Have a rest now, then you won't be tired this evening.
Şimdi dinlen,böylece bu akşam yorgun olmayacaksın.

Please wait until 3:00. She'll be back then.
3:00'e kadar bekleyin. O, o zaman dönecek.

There was no internet back then.
O zaman internet yoktu.