Painful ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Painful ile ilgili cümleler

painful ağrılı, sızılı, acıyan, acı veren
adjective - sıfat
okunuşu - ˈpeɪnfəl

a painful memory

acı verici bir anı

It was very painful.

Çok acı vericiydi.

Bee stings can be very painful

Arı sokmaları çok ağrılı olabilir.

The loss of her father was very painful for her.
Babasının kaybı onun için çok acı oldu.