Obey ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Obey ile ilgili cümlelerobey - itaat etmek, söz dinlemek, uymak

He gave the command, and we obeyed.
Komut/Emir verdi ve itaat ettik.

People have to obey the rules.
İnsanlar kurallara uymak zorundadır.

Children should obey their parents.
Çocuklar ebeveynlerine itaat etmeliler.

If you refuse to obey the law, you'll be arrested.
Yasalara uymayı reddederseniz tutuklanırsınız.

I always obey my father.
Ben her zaman babama itaat ederim. 

He was convicted for refusing to obey orders.
Emirlere uymayı reddettiği için mahkum edildi.