Look ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Look ile ilgili cümleler

look - bakmak, göz atmak, şöyle bir bakmak, bir şeyi aramak,güzel/acayip vs. gözükmek; gibi/sanki gibi gözükmek
verb - fiil (isim hali - bakış, bakma)
okunuşu - lʊk

The drinks looked cool and delicious. 
İçecekler soğuk ve lezzetli görünüyordu.

It looked good.
İyi görünüyordu.

Look at the picture on page two.
Sayfa ikideki resme bak.

I'm looking for my keys.
Anahtarlarımı arıyorum.

He was looking out of the window.
Pencereden dışarı bakıyordu.

It looks like there'll be three of us.
Görünüşe göre üçümüz olacağız.