Journey ile ilgili cümleler

Journey ile ilgili cümleler


 journey - yolculuk, gezi, seyahat

a car/train journey

araba / tren yolculuğu

Have a safe journey. 

İyi yolculuklar.

We take games for the children when we go on long journeys.

Uzun yolculuklara gittiğimizde çocuklar için oyunlar alırız.

We are going on a journey next month.

Önümüzdeki ay bir yolculuğa çıkacağız.

I made a long journey last year.

Geçen yıl uzun bir yolculuk yaptım.

I was excited with my character's journey in the film.

Karakterimin filmdeki yolculuğu beni heyecanlandırdı.