Behind ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Behind ile ilgili cümleler

behindarkasında, arka tarafta
preposition - edat
okunuşu - bɪˈhaɪnd

Close the door behind you.
Kapıyı arkanda kapat.

The warehouse is behind the shop.
Depo dükkanın arkasında.

Work is behind schedule.
İş programın gerisinde.

I left my pains behind.
Acılarımı geride bıraktım.