Used to get used to would cümleleri ~ birolcakir.net

Used to get used to would cümleleri

I used to run everyday when I was at university. Üniversitedeyken hergün koşardım.

 The girl used to wash her dress by hand but now she washes them in her full automatic washing-machine. 
Kız elbiselerini eliyle yıkardı ama şimdi tam otomatik çamaşır makinesiyle yıkıyor.

I did not use to run.
Eskiden koşmazdım.

Did you use to run when you were in the army?
Askerdeyken koşar mıydın?

Did you use to play football when you were at high school?Lisedeyken futbol oynar mıydın?

My father didn't use to watch T.V, but now he is always before the screen.
Babam T.V izlemezdi ama şimdi daima ekranın önündedir.

I am used to getting up early.
Sabahları erken kalkmaya alıştım.

You'll soon get used to driving your new car.
Kısa zaman sonra yeni arabanızı kullanmaya alışacaksınız.

My family has become used to living in a cosmopolitan city like Istanbul for many years.
Ailem İstanbul gibi bir kozmopolit şehirde yıllardır yaşamaya alışkındır.

The new rules were quite different for them but they got used to them in a short time.
Yeni kurallar onlar için oldukça farklıydı fakat kısa zamanda alıştılar.

The students will soon get used to the school and to their new friends.
Talebeler çok geçmeden okula ve yeni arkadaşlarına alışacaklar.

They were used to the heavy traffic when they were in London.
Londra'da iken ağır trafiğe alışkınlardı.

I would play the piano when I was a child.

Çocukken piyano çalardım.

They would make a snowman.

Kardan adam yaparlardı.

She would listen to the radio.

Radyo dinlerdi.

He would play the violin.

Keman çalardı.