İngilizce Tag Question cümleleri

İngilizce Tag Question cümleleri


He came to the meeting, didn't he?
O taplantıya geldi, değil mi?)

She doesn't study, does she?
O çalışmıyor, değil mi?

He went yesterday, didn't he?
O dün gitti, değil mi?

He didn't go yesterday, did he?
O dün gitmedi, öyle mi?

Ali is a good boy, isn't he?
Ali iyi bir çocuktur, değil mi?

You weren't in istanbul, were you?
İstanbul'da değildin, öyle mi?

Ali left for Ankara last night, didn't he?
Ali dün Ankara'ya gitmek üzere ayrıldı, değil mi?

Your father is an engineer, isn't he?
Babanız bir mühendistir, değil mi?

You haven't had your dinner yet, have you?
Yemeğinizi henüz yemediniz, öyle mi?

You don't know to swim, do you?
Siz yüzme bilmiyorsunuz, öyle mi?

No money was spent, was it?
Para harcanmadı, değil mi?

They can hardly run, can they?
Onlar pek koşamıyorlar, değil mi?

It is very nice, isn’t it?
O çok hoş, değil mi?

You are a student, aren’t you?
Sen bir öğrencisin, değil mi?

She is very fat, isn’ she?
O çok şişman, değil mi

He isn’t young man, is he?
O genç bir adam değil, değil mi?

It İsn’t big, is it?
O büyük değil, değil mi?

My book isn’t new, it is?
Kitabım yeni değil, değil mi?

She didn’t go yesterday, did she?
O dün gitmedi, değil mi?

They weren’t in Ankara, where they?
Onlar dün Ankara’da değildi, değil mi?

You don’t know to English, do you?
İngilizce bilmiyorsunuz, öyle mi?