Should ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Should ile ilgili cümleler

should -  ...malı/meli; yapılması gerekeni istemeden/sormada kullanılır

He has got a toothache. He should go to dentist.
Onun dişi ağrıyor. O dişçiye gitmeli.

The weather is rainy. You should take your umbrella.
Hava yağmurlu. Sen şemsiyeni almalısın.

Her room is cold. She should not open windows.
Onun odası soğuk. O pencereleri açmamalı.

Jack is fat. He shouldn’t eat many hamburgers.
Jack şişmandır. O çok hamburger yememeli.

You always have bad marks. You should study harder.
Her zaman kötü notlar alıyorsun. Daha sıkı çalışmalısın.

She wants to lose weight. She should go on a diet.
Kilo vermek istiyor. Diyete başlamalı.

Children shouldn’t go to bed very late.
Çocuklar çok geç yatmamalılar.

We shouldn’t sit in the sun.
Güneşte oturmamalıyız.

You shouldn’t smoke.
Sigara içmemelisin.

Should you go now?
Sen şimdi gitmeli misin?

Should we study tonight?
Biz bu gece ders çalışmalı mıyız?

Should they drink milk?
Onlar süt içmeli mi?

What should we do to live longer?
Daha uzun bir hayat yaşamak için ne yapmalıyız?

Where should she take off her shoes?
Ayakkabılarını nerede çıkarmalı?

Why should we learn english?
Neden İngilizce öğrenmeliyiz?

You should drink at least two litres of water every day.

Her gün en az iki litre su içmelisin

I should eat fresh vegetables.

Taze sebze yemeliyim

You should do sports regularly.

Düzenli spor yapmalısın

Students should take notes.

Öğrenciler not tutmalılar

Your sister shouldn’t stay at home alone.

Kız kardeşin evde yalnız kalmamalı

You shouldn’t drink this strong coffee.

Bu koyu hahveyi içmemelisin

What do you think I should do?

Sence ne yapmalıyım?

Where should I go?

Nereye gitmeliyim?

You should take deep breath before the exam.

Sınavdan önce derin nefes almalısın

What should I eat?
Ne yemeliyim?

You should visit your parents.
Anne babanı ziyaret etmelisin.

You should take care of your children.
Çocuklarınla ilgilenmelisin.

You should be at work now.
Şu anda işte olmalısın.

You should brush your teeth after each meal.

Her öğünden sonra dişlerini fırçalamalısın.

You should not drive fast.
Hızlı araba sürmemelisin.

The bus should be here soon.

Otobüs birazdan burda olmalı.

They should be here by noon.
Öğlenleyin burda olabilirler.

You should drink fresh fruit juice.
Taze portakal suyu içmelisin

You should take your pills on time.
İlaçlarını zamanında almalısın

I am very late this morning.
Bu sabah çok geç kaldım.

You should run.
Koşsan iyi olur.

You shouldn’t walk to day.
Bu gün yürümezsen iyi olur.

My English marks are low this year.
Bu yıl İngizice notlarım düşük.

You should study harder.
Daha çok çalışmlısın.

You shouldn’t watch Tv so much.
Bu kadar çok televizyon seyretmesen iyi olur.

Etiketler : we should ile ilgili cümleler