İngilizce may might cümleleri ~ birolcakir.net

İngilizce may might cümleleri
It may rain tomorrow.
Yarın yağmur yağabilir.

It might rain tomorrow.
Yarın yağmur yağabilir.

Maybe it will rain tomorrow.
Yarın belki yağmur yağabilir.

Jane may be ill.

Jane hasta olabilir.

You may turn on the radio if you want to.
İsterseniz radyoyu açabilirsiniz.

May I sit next to you?
Yanınıza oturabilir miyim?

They may have moved to another house yesterday.
Dün başka bir eve taşınmış olabilirler.

They may have bought a house last year.
Geçen yıl bir ev satın almış olabilirler.

Might I read your newspaper?
Gazetenizi okuyabilir miyim?

You might send the bill in advance.
Faturayı önceden gönderebilirsiniz.

You might have hurt him, but you didn't.
Onu incitebilirdin, ama yapmadın.

They might have come by bus, but they preferred to walk
Otobüsle gelebilirlerdi ama yürümeyi tercih ettiler.

I may go to the movie tonight .
Bu akşam filme gidebilirim / filme gitme ihtimalim var.

I may buy new shoes when I go shopping.
Alışverişe çıktığımda ayakkabı alma ihtimalin var.

They may call us when they reach the hotel.
Otele ulaştıklarında bizi arayabilirler / arama ihtimalleri var.

This may be the best movie I have ever seen.
Bu hayatımda gördüğüm en güzel filim olabilir.

I might call her tonight.
Onu bu akşam arayabilirim / arama ihtimalim var.

We might go to school tomorrow.
Yarın okula gitme ihtimalimiz var.

This might be a bad idea.

Bu kötü bir fikir olabilir / Bunun kötü bir fikir olma ihtimali var.

My brother might be at the mall.
Kardeşim alışveriş merkezinde olabilir.

I might not go to the party.

Partiye gitmeyebilirim.

I may not go to the party.
Partiye gitme iznim yok.

I might play football tonight.
Bu akşam futbol oynama ihtimalim var.

I may not play football tonight.
Bu akşam futbol oynama iznim yok.