Future perfect continuous tense konu anlatımı ~ birolcakir.net

Future perfect continuous tense konu anlatımı Future Perfect Continiuous tense, bir eylemin gelecekte belli bir zamana kadar ne süreyle yapıldığını anlatmakta kullanılır. Yani bu zamanda anlatılmak istenen, gelecek zamanda devam edecek bir eylemdir. Yapılan işin gelecek zamanda belli bir süre devam edeceğini ve yapılmaya devam edileceğini belirtir.

 

FORMÜL:

 

Tüm özneler için

will/shall + have + been + VERB –ing.

Shall günümüz İngilizcesinde artık fazla tercih edilmemektedir.

Birol will have been teaching for five years by the end of next month.

Birol gelecek ayın sonunda 5 yıldır öğretmenlik yapmakta/yapıyor olacak.

 

OLUMLU

HALİ

I, we

she, he, it, you, they

NORMAL

will

 

have been working

I, she, he, it, you, we, they

KISALTILMIŞ

’ll

OLUMSUZ

HALİ

I, we

she, he, it, you, they

NORMAL

will not 

have been working

I, we

she, he, it, you, they

KISALTILMIŞ

won’t 

SORU

 

Will

I, she, he, it, you, we, they

have been working?

OLUMSUZ SORU

Won’t

I, she, he, it, you, we, they

have been working?

(I will have been working - Çalışıyor olacağım)

Zaman İfadeleri:

Future Perfect Continuous ile özellikle “for”, “by” ve “since, next year, next week, next month ” zaman zarflarının kullanımları yaygındır ancak “before,when, until” gibi devamında cümle getirebileceğimiz yapılarla da kullanabiliriz.

Konunun içeriğini, formülünü ve zaman zarflarınıda açıkladıktan sonra, kullanım alanlarını örnek cümleler ile çalışarak,konuyu pekiştirelim.

Bu zamanı bir eylemin gelecekte belli bir zamana kadar ne süreyle yapıldığını belirtmek istediğimiz durumlarda kullanırız.

By the end of this month, I will have been working for the company for five years.

Bu ay sonuna kadar, şirkette beş yıldır çalışıyor olacağım.

At 8 o’clock, my brother will have been sleeping for three hours.

Saat 8’de, erkek kardeşim üç saattir uyuyor olacak.

I will have been dating her for 2 years.

Onunla 2 yıldır görüşüyor olacağım.

They will have been working on the project by 6 pm.

Saat 6 ya kadar proje üzerinde çalışıyor olacaklar.

I’m afraid that we will have been trying to fix the tap for days when you finally decide to call a plumber.

Korkarım ki sen sonunda bir muslukçu çağırmaya karar verdiğinde biz günlerdir musluğu tamir etmekle uğraşıyor olacağız.

Future Perfect Continuous’u neden-sonuç ilişkisi kurmak için de cümlelerimizde kullanılabiliriz.

You will be really fit before the school starts. Because you will have been doing gym for more than 5 months then.

Okul başlamadan önce gerçekten fit olacaksın. Çünkü o zaman 5 aydır spor yapıyor olacaksın.

We will be very tired as we will have been working very hard all day tomorrow.

Yarın tüm gün çok çalışıyor olacağımız için çok yorgun olacağız.

ÖNEMLİ NOT: Non-Action Verbs yani “-ing” eki alamayan fiiller hiç bir continuous zamanda kullanılmadığı gibi Future Perfect Continuous Tense ile de kullanılamazlar. Bunun yerine cümle Future Perfect Tense ile oluşturulur.